ADI 凌特

     ADI 凌特(图1)

     ADI是世界领先的数据转换与信号处理技术的公司,旨在解决当下和未来的问题意味着搭建现实世界与数字世界之间的智能化桥梁。在Analog Devices,我们不断创新,让客户能够应对各领域最艰巨的设计挑战,包括仪器仪表、自动化、通信、医疗健康和汽车。

      放大器

      线性产品

      模数转换器

      音频和视频产品

      时钟与定时

      数模转换器 (DAC)

      高速逻辑产品

      工业以太网

      接口和隔离

      电源监视器,控制器和保护

      光通信和光学传感

      电源管理

      处理器和DSP

      射频和微波

      MEMS

      开关和多路复用器